232.807 tin tức, video về "

kế hoạch tài chính 5 năm

"
“Chốt” kế hoạch tài chính 5 năm: Nhìn lại có gánh nổi trách nhiệm?

“Chốt” kế hoạch tài chính 5 năm: Nhìn lại có gánh nổi trách nhiệm?

Một yêu cầu UB Thường vụ Quốc hội đặt ra với Chính phủ khi cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm là tổng mức vay nợ của quốc gia phải được thể hiện, phản ánh trên bảng biểu thống kê ngân sách.