185.572 tin tức, video về "

hệ thống quản lý

"
Kiến tạo năng suất chất lượng từ hệ thống quản lý tích hợp

Kiến tạo năng suất chất lượng từ hệ thống quản lý tích hợp

Theo bà Vũ Thị Hồng Dân - Trưởng phòng Tư vấn Cải tiến Năng suất thuộc Viện Năng suất Việt Nam, với xu thế kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng như hiện nay, nâng cao năng suất là yếu tố nền tảng cho phát triển kinh tế và tăng trưởng. Không ít doanh nghiệp (DN) Việt Nam “lội ngược dòng” từ việc áp dụng hệ thống quản lý tích hợp với các công cụ năng suất chất lượng.