105.619 tin tức, video về "

hạn tuổi phục vụ

"
Xem xét kéo dài hạn tuổi phục vụ trong công an cho các sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư

Xem xét kéo dài hạn tuổi phục vụ trong công an cho các sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư

Sáng 27/02/2018, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh nhằm đánh giá, xem xét nhu cầu thực tế việc ấn định số lượng sĩ quan là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp được kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất.