99.677 tin tức, video về "

hướng dẫn lái xe an toàn

"
Honda tri ân các thành viên tích cực hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn

Honda tri ân các thành viên tích cực hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn

Với gần 800 cửa hàng bán xe và dịch vụ được uỷ nhiệm trên toàn quốc (HEAD), Honda Việt Nam đã rất thành công trong việc sử dụng mạng lưới này để tổ chức các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn cho người dân trên toàn quốc; hơn 2.000 chương trình với gần 580.000 học viên cùng các bài học về kỹ năng tham gia giao thông, những trải nghiệm thực tế ảo về an toàn giao thông…