114.144 tin tức, video về "

hàng ngàn lao động

"
Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra tình trạng hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc "chui"

Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra tình trạng hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc "chui"

Sau khi báo Dân trí thông tin hàng ngàn lao động Trung Quốc chưa được cấp phép đang làm việc tại các công trường Formosa (Vũng Áng), Bộ LĐ-TB&XH đang khẩn trương vào cuộc kiểm tra.<br><a href='http://dantri.com.vn/xa-hoi/hang-ngan-lao-dong-trung-quoc-lam-viec-o-vung-ang-van-chua-co-phep-953154.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc ở Vũng Áng vẫn chưa có phép</b></a>