29.897 tin tức, video về "

giai đoạn 2016 2020

"
Đề nghị nâng mức tăng lương lên 10-12% cho giai đoạn 2016-2020

Đề nghị nâng mức tăng lương lên 10-12% cho giai đoạn 2016-2020

Theo đề xuất của Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020, mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng khoảng 7-8%/năm. Tuy nhiên, theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, có ý kiến cho rằng, giai đoạn 2011-2015, chưa thực hiện được lộ trình cải cách tiền lương đã đưa ra, do vậy mức tăng giai đoạn tới nên đưa lên 10-12%.