111.813 tin tức, video về "

giá xây dựng

"
Cách nào chặn tình trạng đội vốn như các dự án đường sắt đô thị?

Cách nào chặn tình trạng đội vốn như các dự án đường sắt đô thị?

Ngoài lý do thay đổi thiết kế, nội dung, quy mô… các dự án, việc 5 tuyến đường sắt đô thị vốn 132.000 tỷ đồng nói riêng, tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng xảy ra với nhiều dự án nói chung, nguyên nhân quan trọng được cho là do việc quản lý trên hệ thống định mức, đơn giá xây dựng quá lỗi thời.