4.216 tin tức, video về "

giàn khoan hạ đặt trái phép

"
Biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc tại Hồng Kông

Biểu tình phản đối giàn khoan Trung Quốc tại Hồng Kông

Khoảng 200 người ngày 25/5 đã tiến hành một cuộc biểu tình tại Hồng Kông để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép một giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam trên Biển Đông.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2561/guoi-Viet-nam-chau-xuong-duong-phan-doi-gian-khoan-Trung-Quoc.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Người Việt năm châu xuống đường phản đối giàn khoan Trung Quốc</b></a>