225.842 tin tức, video về "

doanh nghiệp tham gia

"
Chất lượng doanh nghiệp tham gia GTCLQG ngày càng được nâng cao

Chất lượng doanh nghiệp tham gia GTCLQG ngày càng được nâng cao

Các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 đều là các doanh nghiệp có quy mô, tổ chức sản xuất lớn, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động. Cả giải lần này có 75 doanh nghiệp đạt giải, tổng số doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 106 nghìn tỷ đồng và nộp cho danh sách nhà nước khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng.
Bao giờ có cơ chế để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào trường đại học?

Bao giờ có cơ chế để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào trường đại học?

Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực cho hoạt động Khoa học công nghệ nói chung. Tuy nhiên, chưa có cơ chế để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào trường đại học, sự phối hợp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa chặt chẽ, thiếu cơ chế cụ thể. Sự đầu tư của Nhà nước còn đứt quãng, chưa dẫn dắt thị trường.
Chất lượng doanh nghiệp tham gia GTCLQG ngày càng được nâng cao
03:27

Chất lượng doanh nghiệp tham gia GTCLQG ngày càng được nâng cao

Các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 đều là các doanh nghiệp có quy mô, tổ chức sản xuất lớn, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động. Cả giải lần này có 75 doanh nghiệp đạt giải, tổng số doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 106 nghìn tỷ đồng và nộp cho danh sách nhà nước khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng.