25.459 tin tức, video về "

diễn thuyết

"
Tour diễn thuyết vòng quanh thế giới của DCC đã bắt đầu

Tour diễn thuyết vòng quanh thế giới của DCC đã bắt đầu

Gần đầy, chuỗi công cộng ngân hàng phân quyền DCC (Distributed Credit Chain) được mời đến Hội nghị Blockchain Châu Á 2018 do Liên hiệp Blockchain Châu Á tổ chức. Tại đây, DCC đã mở đầu cho tour diễn thuyết vòng quanh thế giới của mình với bài phát biểu chủ đề “Khởi xướng nền tài chính toàn diện toàn cầu hóa, cùng chia sẻ sáng tạo công nghệ mới”.