41.482 tin tức, video về "

chỗ để xe

"
Hợp đồng mua bán nhà chung cư phải ghi rõ chỗ để xe ô tô

Hợp đồng mua bán nhà chung cư phải ghi rõ chỗ để xe ô tô

Theo quy định mới được Bộ Xây dựng ban hành, việc mua bán, cho thuê chỗ để xe trong nhà chung cư có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, cho thuê căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng. Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư phải giải quyết bán, cho thuê chỗ đỗ xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau.