133.930 tin tức, video về "

chế độ bảo trợ

"
Tận thu quỹ, từ trẻ sơ sinh đến người tàn tật!

Tận thu quỹ, từ trẻ sơ sinh đến người tàn tật!

Các loại quỹ như phúc lợi xã hội, khuyến học… được bổ theo đầu người, từ trẻ sơ sinh đến người già, người tàn tật đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Theo lý giải của cán bộ cơ sở thì khoản thu này theo nghị quyết của xóm. Trong khi đó, lãnh đạo xã khẳng định các khoản thu do xóm triển khai không đúng với chỉ đạo của xã.
Người già, người tàn tật “gánh” đủ loại quỹ
01:18

Người già, người tàn tật “gánh” đủ loại quỹ

Các loại quỹ như phúc lợi xã hội, khuyến học, phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng… được bổ theo đầu người, từ trẻ sơ sinh đến người già, người tàn tật đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Theo lý giải của cán bộ cơ sở thì khoản thu này theo nghị quyết của xóm. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An thì các khoản thu do xóm triển khai không đúng với chỉ đạo của xã.