34.449 tin tức, video về "

chất lượng nước biển ven bờ

"
Chất lượng nước biển ven bờ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế an toàn

Chất lượng nước biển ven bờ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế an toàn

Tổng cục Môi trường vừa có văn bản khẳng định, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ (phục vụ cho mục đích tắm biển và các hoạt động thể thao dưới nước) trên địa bàn 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
Nước biển tại Quảng Trị vẫn đảm bảo nuôi trồng thủy sản và tắm biển

Nước biển tại Quảng Trị vẫn đảm bảo nuôi trồng thủy sản và tắm biển

Sau khi tiến hành phân tích 15/17 mẫu nước biển, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết, các chỉ tiêu phân tích tại 15 điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. Chất lượng nước biển ven bờ vẫn đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và đảm bảo hoạt động của các bãi tắm, thể thao dưới nước…