62.417 tin tức, video về "

chương trình thạc sĩ

"
Viện Quốc tế Pháp ngữ tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Truyền thông số & Xuất bản

Viện Quốc tế Pháp ngữ tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Truyền thông số & Xuất bản

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh khóa 1 & 2 chương trình Thạc sĩ Truyền thông số & Xuất bản, khai giảng lần lượt vào tháng 11/2019 và 11/2020. Chương trình bổ sung kiến thức và kỹ năng báo chí, truyền thông cho ứng viên tốt nghiệp đại học hệ 4 năm các chuyên ngành báo chí truyền thông, khoa học xã hội, công nghệ thông tin, kinh tế quản lý…