46.030 tin tức, video về "

chương trình sách giáo khoa

"
Báo cáo Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Báo cáo Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

(Dân trí)- Để chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án Luật. Trong đó, Bộ GD-ĐT có Tờ trình và báo cáo quan trọng.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chuong-trinh-sgk-sau-2015-co-the-trien-khai-dong-loat-voi-cap-tieu-hoc-949376.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Chương trình - SGK sau 2015: Có thể triển khai đồng loạt với cấp tiểu học</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/can-lam-ro-trach-nhiem-cua-bo-gddt-trong-bien-soan-su-dung-sgk-949031.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cần làm rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong biên soạn, sử dụng SGK</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/7788-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-sach-giao-khoa-pho-thong-948897.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; 778,8 tỷ đồng thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông </b></a>