30.212 tin tức, video về "

chăm sóc giảm nhẹ

"
Hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư được tiếp cận cách chăm sóc giảm nhẹ mới

Hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư được tiếp cận cách chăm sóc giảm nhẹ mới

Năm 2016 đánh dấu một bước tiến mới trong công cuộc hỗ trợ người bệnh ung bướu với sự ra đời của Phức Hệ Nano FGC từ đề tài nghiên cứu của TS Hà Phương Thư, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng mở ra một hướng đi hoàn toàn mới trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.