240.742 tin tức, video về "

chính phủ ban hành nghị định

"
Chính phủ ban hành nghị định về giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Chính phủ ban hành nghị định về giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công an nhân dân có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra và bảo đảm an toàn cho người tố cáo, người thân của người tố cáo.