122.172 tin tức, video về "

cơ chế đặc thù cho tphcm

"
Bí thư Nhân: Cơ chế đặc thù cho TPHCM không gây bất lợi các tỉnh khác

Bí thư Nhân: Cơ chế đặc thù cho TPHCM không gây bất lợi các tỉnh khác

"Cơ chế đặc thù của TPHCM không ảnh hưởng xấu đến các tỉnh. Không làm ảnh hưởng đến kế hoạch cân đối ngân sách trung hạn của cả nước. Nếu xấu thì Quốc hội không thông qua. Thành phố cam kết phát triển nhanh, hiệu quả, vì cả nước. Không gây bất lợi cho các địa phương". Đó là khẳng định của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trước đông đảo cử tri Quận 7 vào chiều 28/11.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cơ chế đặc thù cho TPHCM không gây bất lợi cho các tỉnh khác

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cơ chế đặc thù cho TPHCM không gây bất lợi cho các tỉnh khác

"Cơ chế đặc thù của TPHCM không ảnh hưởng xấu đến các tỉnh. Không làm ảnh hưởng đến kế hoạch cân đối ngân sách trung hạn của cả nước. Nếu xấu thì Quốc hội không thông qua. Thành phố cam kết phát triển nhanh, hiệu quả, vì cả nước. Không gây bất lợi cho các địa phương" - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trước đông đảo cử tri quận 7 vào chiều 28/11.