234.954 tin tức, video về "

có quốc tịch nước ngoài

"
Người nước ngoài không được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam

Người nước ngoài không được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định việc quy định người có quốc tịch nước ngoài được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam sẽ tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, dễ dẫn đến tình trạng lợi dụng hoạt động hướng dẫn du lịch xuyên tạc lịch sử, văn hóa… ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.