10.625 tin tức, video về "

buôn đất

"
Bỏ Công ty ở Ba Lan, về Việt Nam...buôn đất "đặc khu", kiếm tiền ngàn tỷ

Bỏ Công ty ở Ba Lan, về Việt Nam...buôn đất "đặc khu", kiếm tiền ngàn tỷ

Sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh, rồi ở lại, kinh doanh từ 20 năm trước, nay đã có một vài cửa hàng lớn ở Warszawa (Thủ đô Ba Lan), nhưng ông A.V đã mang phần lớn vốn đầu tư về Việt Nam, chủ yếu ...buôn đất. Đến thời điểm này, ông gần như đã đem toàn bộ vốn liếng về mua đất, khách sạn tại Việt Nam, chủ yếu là huyện đảo Phú Quốc.