165.461 tin tức, video về "

biên chế nhà nước

"
Tinh giảm biên chế Nhà nước hiện nay là cho về nghỉ hưu sớm

Tinh giảm biên chế Nhà nước hiện nay là cho về nghỉ hưu sớm

Trong quản trị nhân sự ở các doanh nghiệp, vấn đề vào ra rất thường xuyên, thường xuyên và dễ dàng hơn các cơ quan nhà nước rất nhiều. Vấn đề tinh giảm biên chế ở Nhà nước hiện nay vẫn là cho cán bộ về hưu sớm, về hưu trước tuổi chứ không phải là thay những người không làm được việc bằng những người có trình độ năng lực.