73.342 tin tức, video về "

bất bình đẳng kinh tế

"
Bất bình đẳng kinh tế "lấy cắp" 9.000 tỷ USD từ phụ nữ mỗi năm

Bất bình đẳng kinh tế "lấy cắp" 9.000 tỷ USD từ phụ nữ mỗi năm

Ở khu vực châu Á, thu nhập phụ nữ kiếm được chỉ bằng khoảng 70-90% so với nam giới. Có khoảng 75% phụ nữ làm việc trong lĩnh vực không chính thức, trong đó họ không được hưởng các chế độ như nghỉ ốm hay nghỉ thai sản được hưởng lương. Bất bình đẳng kinh tế lấy đi của phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển khoảng 9.000 tỷ USD mỗi năm.