105.061 tin tức, video về "

bất bình đẳng giới

"
“Tấn công” trực diện những ngành, khu vực bất bình đẳng với phụ nữ

“Tấn công” trực diện những ngành, khu vực bất bình đẳng với phụ nữ

Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt với mục tiêu giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.