70.330 tin tức, video về "

bảo vệ người tố cáo

"
Cần có cơ quan chuyên bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Cần có cơ quan chuyên bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Người bị tố cáo thường là những người có chức vụ, quyền hạn hay có thế lực trong xã hội, còn người tố cáo ở vị trí yếu thế hơn, dẫn tới nguy cơ người tố cáo bị trù dập, trả thù. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể trường hợp nào thì người tố giác và nhân thân của họ được bảo vệ, cơ quan nào chịu trách nhiệm bảo vệ và biện pháp bảo vệ như thế nào.