5.669 tin tức, video về "

băm nát hà nội

"
Quy hoạch “băm nát” Hà Nội: Những giá trị quý giá nhất đang bị đánh mất

Quy hoạch “băm nát” Hà Nội: Những giá trị quý giá nhất đang bị đánh mất

Đề cập vấn đề quy hoạch Hà Nội, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy cho rằng, cần có những nghiên cứu để bảo tồn phát huy những giá trị vốn có, đặc biệt là các khu ven đô. "Đáng lẽ, cần phải gìn giữ phát huy các giá trị truyền thống, thì hiện nay chúng ta lại đang bị mất đi những không gian đó...", Kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy nói.