699 tin tức, video về "

90.000 tỷ đồng

"
Tăng trưởng không đạt mục tiêu, sao vẫn báo cáo thu ngân sách cao?

Tăng trưởng không đạt mục tiêu, sao vẫn báo cáo thu ngân sách cao?

Thu ngân sách 2016 tăng gần 90.000 tỷ đồng, vượt 62.000 tỷ so với con số báo cáo Quốc hội. Điều này gây không ít băn khoăn vì tăng trưởng rõ ràng không đạt mục tiêu mà số thu lại tăng. UB Thường vụ Quốc hội đánh giá, điều này cho thấy số tăng thu ngân sách chưa thực sự xuất phát từ năng lực nội tại của nền kinh tế.