4.084 tin tức, video về "

điểm xa xôi

"
Chuyện Đan Mạch - chuyện Việt Nam

Chuyện Đan Mạch - chuyện Việt Nam

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Đan Mạch và Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> cách xa nhau hàng ngàn dặm, và đương nhiên, SVĐ QK7 ở TPHCM và SVĐ quốc gia Đan Mạch ở thủ đô <st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Copenhagen</st1:place></st1:City> cũng cách xa nhau như thế. Vậy nhưng ở hai địa điểm xa xôi đó lại vừa xảy ra những câu chuyện rất giống nhau, khiến cho người ta<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>phải suy nghĩ nhiều về sự thắng - thua trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời…</P>
60 năm bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên

60 năm bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên

Đã 60 năm trôi qua, đất nước ta cũng đã trải qua 20 năm đổi mới. Giờ đây nhìn lại bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, chúng ta mới thật kinh ngạc là tại sao vào thời điểm xa xôi, phôi thai đó của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ, mà nước ta có thể làm ra được bản Hiến pháp tiến bộ, dân chủ đến như vậy, mà bản Hiến pháp 1992 ngày nay còn nhiều điểm thua kém?