163.349 tin tức, video về "

đủ điều kiện hoạt động

"
Đắk Nông: Không đủ điều kiện hoạt động, 7 năm vẫn công khai xả thải ra môi trường?

Đắk Nông: Không đủ điều kiện hoạt động, 7 năm vẫn công khai xả thải ra môi trường?

Dù xác định rõ cơ sở tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường và không đủ điều kiện để hoạt động nhưng gần 7 năm nay, một cơ sở tái chế nhựa vẫn hoạt động ngay tại trung tâm tỉnh Đắk Nông. Việc cơ quan chức năng TX Gia Nghĩa chậm trễ, thiếu cương quyết trong xử lý khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của rất nhiều người dân.