218.054 tin tức, video về "

định hướng ứng dụng

"
Trường ĐH Trà Vinh được thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ về đào tạo

Trường ĐH Trà Vinh được thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ về đào tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Trà Vinh. Đây là trường đại học công lập địa phương đầu tiên trong cả nước được phê duyệt đề án với mục tiêu là phát triển thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực trong khu vực và quốc tế.