117.273 tin tức, video về "

đặc điểm kỳ lạ

"
Những đặc điểm kỳ lạ trên hành tinh Sao Diêm Vương
02:19

Những đặc điểm kỳ lạ trên hành tinh Sao Diêm Vương

Tàu vũ trụ New Horizons đã đưa chúng ta tới Sao Diêm Vương lần đầu tiên vào tháng 7/2015. Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên trước những đặc điểm kỳ lạ mà họ quan sát được trên hành tinh lùn này, trong đó có một khu vực rộng 1,600 km có hình giống trái tim được bao phủ bởi tuyết ni-tơ. Tuy nhiên, chúng ta có lý do để tin rằng trái tim của sao Diêm Vương ấm áp hơn so với lớp băng bao phủ trên nó.
Những đặc điểm kỳ lạ trên hành tinh sao Diêm Vương

Những đặc điểm kỳ lạ trên hành tinh sao Diêm Vương

Tàu vũ trụ New Horizons đã đưa chúng ta tới Sao Diêm Vương lần đầu tiên vào tháng 7/2015. Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên trước những đặc điểm kỳ lạ mà họ quan sát được trên hành tinh lùn này, trong đó có một khu vực rộng 1,600 km có hình giống trái tim được bao phủ bởi tuyết ni-tơ. Tuy nhiên, chúng ta có lý do để tin rằng trái tim của sao Diêm Vương ấm áp hơn so với lớp băng bao phủ trên nó.