917 tin tức, video về "

đấu thầu thuốc

"
Đủ “chiêu” gian lận bảo hiểm, “trí trá” đấu thầu thuốc

Đủ “chiêu” gian lận bảo hiểm, “trí trá” đấu thầu thuốc

Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế, áp sai giá dịch vụ kỹ thuật, chỉ định dịch vụ kỹ thuật không phù hợp, thanh toán giường điều hoà “khống”; chia nhóm, lập danh mục thuốc “hiểm” tăng giá trị gói thầu, tạo điều kiện cho độc quyền, gây đội giá trong đấu thầu thuốc… Kiểm toán nhà nước đã bóc trần nhiều chiêu gian lận trong lĩnh vực y tế.