26.248 tin tức, video về "

đạt tốc độ

"
Chính phủ: Đạt tốc độ tăng trưởng 6,7% là cực khó

Chính phủ: Đạt tốc độ tăng trưởng 6,7% là cực khó

Ông Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần của Chính phủ vẫn là phấn đấu mức độ cao nhất để đạt mục tiêu nhưng để đạt được tốc độ tăng GDP 6,7% trong năm 2016 là cực khó. Trong khi đó, theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP tăng thấp hơn mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu (nợ công/GDP, bội chi/GDP) song ảnh hưởng "trong tầm chấp nhận được".