243.475 tin tức, video về "

đạo đức công vụ

"
'Công phá' điểm nghẽn đạo đức công vụ

'Công phá' điểm nghẽn đạo đức công vụ

Đã từ nhiều năm nay để tháo gỡ điểm nghẽn “thủ tục hành dân là chính” mà tác nhân chính là do đạo đức công vụ của đội ngũ công bộc chưa cao, Hà Nội đã mở những cuộc điều tra các sở ngành nhạy cảm, kiểm tra đột xuất các cơ quan hành chính... Đặc biệt ngay từ những ngày đầu sau kì nghỉ Tết dài, việc chấn chỉnh ngay lập tức tác phong của các công bộc của Thủ đô đã đặt ra nhiều kỳ vọng về nền hành chính vì dân phục vụ trong tương lai gần.