23.707 tin tức, video về "

đường 9 đoạn

"
Lập luận vô lý về “đường 9 đoạn” của Trung Quốc

Lập luận vô lý về “đường 9 đoạn” của Trung Quốc

Việc lấy bản đồ “đường 9 đoạn” do một cá nhân vẽ làm thành một bản đồ của nhà nước, sau đó biến thành đường “vùng nước lịch sử”, cố tình diễn giải quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trong phạm vi “đường 9 đoạn” đã có cách đây 2.000 năm, rõ ràng là việc làm vô căn cứ, một lập luận hết sức vô lý mà Trung Quốc vẫn cố tình bảo vệ.