24.293 tin tức, video về "

đăng đàn

"
Các Phó Thủ tướng sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn

Các Phó Thủ tướng sẽ lần lượt đăng đàn trả lời chất vấn

Theo thông lệ, tại các kỳ họp Quốc hội cuối năm, Thủ tướng trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn; tại kỳ họp giữa năm, Thủ tướng ủy quyền cho Phó Thủ tướng thường trực trả lời. Nay, Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, lần lượt các Phó Thủ tướng sẽ được phân công đăng đàn tại mỗi kỳ họp giữa năm.