7.032 tin tức, video về "

đóng đậu

"
Trường thu cao, phụ huynh xã nghèo kêu trời

Trường thu cao, phụ huynh xã nghèo kêu trời

Xuân Trạch là xã miền núi 135 đặc biệt khó khăn ở huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 82%. Nhưng các bậc phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non xã Xuân Trạch lại đang phải oằn mình đóng đậu với mức thu tăng gần gấp đôi so với năm trước.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/truong-thu-tien-bom-thuoc-muoi-954689.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Trường thu tiền bơm thuốc muỗi</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/tre-mam-non-phai-dong-tien-tra-no-cho-truong-953578.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Trẻ mầm non phải đóng tiền trả nợ cho trường?</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/phu-huynh-khoc-rong-vi-cac-khoan-dong-dau-nam-953481.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Phụ huynh “khóc ròng” vì các khoản đóng đầu năm</b></a>