32.971 tin tức, video về "

đào tạo thạc sĩ

"
Siết quy định tổ chức đào tạo thạc sĩ ngoài cơ sở giáo dục

Siết quy định tổ chức đào tạo thạc sĩ ngoài cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ cho phép một số cơ sở đào tạo thạc sĩ ngoài cơ sở chính đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng và tại một số trường đại học, cao đẳng thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ với điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo.
Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS)

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống (MNS)

Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc tuyển sinh khóa 4, chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống năm 2016. Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ liên ngành mới của Châu Á, lần đầu tiên triền khai tại Việt Nam, giảng dạy bằng tiếng Việt và do ĐHQGHN cấp bằng.