45.214 tin tức, video về "

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

"
Lập mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Lập mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lập mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu gây ra.
Năm 2020, Việt Nam sẽ "sạch" cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

Năm 2020, Việt Nam sẽ "sạch" cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: “Đây là vấn đề cấp bách và quan trọng, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời và triệt để, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân”.