10.216 tin tức, video về "

á hậu hoàng oanh

"
Á hậu Hoàng Oanh là đại sứ "Lọ đựng tình thương"

Á hậu Hoàng Oanh là đại sứ "Lọ đựng tình thương"

"Lọ đựng tình thương" lần 3 có được sự đồng hành của một đại sứ thiện chí mang tinh thần hoàn toàn mới: MC - Á hậu Hoàng Oanh. Là người đỡ đầu trẻ hơn 2 năm nay và vẫn thường xuyên giữ liên lạc với con, Hoàng Oanh hơn ai hết hiểu rõ ý nghĩa và niềm vui của việc trở thành một người đỡ đầu, được đồng hành và lớn lên cùng các con.