Tin tức về chủ đề "tiền của Nhà nước"

Việt Nam sắp công khai báo cáo tài chính Nhà nước lên mạng!

Việt Nam sắp công khai báo cáo tài chính Nhà nước lên mạng!

(Dân trí) - Cũng giống như các doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ công khai báo cáo tài chính (BCTC) Nhà nước lên mạng, trong đó cũng có báo cáo về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Bản BCTC Nhà nước đầu tiên dự kiến sẽ được lập theo số liệu tài chính năm 2018.
Ông Nguyễn Sự và nỗi sợ "mang tiếng suốt đời"!

Ông Nguyễn Sự và nỗi sợ "mang tiếng suốt đời"!

(Dân trí) - Bác nói sợ “mang tiếng suốt đời”, thế chả lẽ các bác đi “tham quan, học hỏi” kia “mang tiếng suốt đời” chắc? Người ta chức tước to hơn bác nhiều, họ chả lo “mang tiếng”, bác hưu rồi, còn gì nữa mà “tiếng với chả tăm”. Sao không làm “chuyến tàu vét” cho buổi “hoàng hôn nhiệm kỳ” vốn đang trở thành “trào lưu” nhỉ?