Tin tức về chủ đề "tịch thu tài sản"

Một bài toán không dễ có đáp án thỏa đáng?

Một bài toán không dễ có đáp án thỏa đáng?

Kê khai tài sản, công khai tài sản, truy tìm nguồn gốc tài sản và thu hồi tài sản bất minh cho đến thời điểm này đã và vẫn là bài toán chưa có lời giải thật sự hữu hiệu. Theo các bạn, có biện pháp nào hữu hiệu để vừa đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp, vừa thu hồi được khối tài sản không rõ nguồn gốc hiện đang được coi là rất lớn này?