Tin tức về chủ đề "thuế phải nộp của Bia Hà Nội"

thuế phải nộp của Bia Hà Nội

Habeco: Số liệu “vênh” hàng trăm tỷ đồng do “lỗi đánh máy”

Habeco: Số liệu “vênh” hàng trăm tỷ đồng do “lỗi đánh máy”

(Dân trí) - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Habeco đã được kiểm toán từ 4 tháng trước, thế nhưng đến nay Habeco mới thông báo “đính chính” số liệu mà nguyên nhân là “do lỗi ở khâu đánh máy”.
Xem tiếp