Tin tức về chủ đề "thu ngân sách nhà nước"

Thanh, kiểm tra gần 100.000 doanh nghiệp, điều tra khởi tố hàng trăm vụ năm 2016

Thanh, kiểm tra gần 100.000 doanh nghiệp, điều tra khởi tố hàng trăm vụ năm 2016

Để có kết quả thu ngân sách xấp xỉ 1,1 triệu tỷ đồng vượt dự toán 7,8% năm 2016, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 82 nghìn doanh nghiệp, chuyển cơ quan công an 2.776 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế còn ngành hải quan thực hiện gần 9,3 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, khởi tố 48 vụ và chuyển các cơ quan khác khởi tố 95 vụ.