Tin tức về chủ đề "thiết bị bầu cử ở Mỹ"

thiết bị bầu cử ở Mỹ

Người Mỹ bầu cử Tổng thống qua những hình thức nào?

Người Mỹ bầu cử Tổng thống qua những hình thức nào?

(Dân trí) - Các thiết bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có sự khác biệt tại các tiểu bang, nhưng phần lớn chúng đều là những thiết bị cũ với tuổi đời lên đến hàng chục năm. Người Mỹ có nhiều phương tiện để cử tri bỏ phiếu bầu theo các hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, kể cả người khuyết tật.
Xem tiếp