Góp vốn 100 nghìn đồng để làm chủ Co.opmart

Vào đầu tháng 4/2016, Saigon Co.op đã chính thức thành lập Hợp tác xã (HTX) tiêu dùng, mô hình bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương hiệu Co.opmart để chủ yếu phục vụ xã viên theo quy chuẩn Co.opmart.

Người tiêu dùng có thể góp vốn trở thành xã viên và tham gia trực tiếp vào hoạt động của HTX. Bước đầu, khách hàng cấp độ thành viên và VIP đang đăng ký sinh hoạt tại các Co.opmart TP.HCM, có thể trở thành xã viên của HTX tiêu dùng. Khách hàng chỉ cần góp vốn vào HTX với mức tối thiểu là 100.000 đồng, tối đa 6 tỷ đồng/xã viên.

Mối khách hàng sẽ trở thành một người chủ của Co.opmart
Mối khách hàng sẽ trở thành một người chủ của Co.opmart

Xã viên sẽ được chia lãi dựa trên số vốn góp, được chia lãi dựa trên doanh số mua hàng, được mua hàng với giá ưu đãi dành riêng cho xã viên, được tham gia xây dựng HTX tiêu dùng và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác như tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động bảo vệ môi trường…do HTX tổ chức.

Góp vốn 100 nghìn đồng để làm chủ Co.opmart - 2

Tại Ngày hội khách hàng Co.opmart 2016, tổ chức 3 ngày liên tục từ 9h đến 21h30, từ 22 đến 24/04/2016 (Khu A- Công viên 23/9, quận 1, TP.HCM), những khách hàng đủ điều kiện sẽ được Co.opmart tặng vốn để trở thành xã viên của Hợp tác xã tiêu dùng.

Với HTX tiêu dùng thì mối khách hàng sẽ trở thành một người chủ của Co.opmart
Với HTX tiêu dùng thì mối khách hàng sẽ trở thành một người chủ của Co.opmart