Thứ năm, 19/01/2006 - 09:12

Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái:

Quyết tâm làm sạch bóng đá Việt Nam!

Gần 3 tuần sau khi đề ra 5 việc cần làm ngay để lành mạnh hoá bóng đá VN, hôm qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm UB TDTT Nguyễn Danh Thái lại ra chỉ thị với 8 nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện ngay để khắc phục những yếu kém tồn tại hiện có trong bóng đá nước nhà.

Những tồn tại, yếu kém này là: ''Công tác quản lý, điều hành hoạt động bóng đá ở một số khâu còn yếu, thiếu tính chuyên nghiệp; đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài chưa tốt.

 

Tiêu cực trong hoạt động bóng đá như gian lận, bạo lực, mua bán, dàn xếp tỷ số, hối lộ, cá độ,... lan rộng đã gây nên sự bất bình trong người hâm mộ cả nước, làm ảnh hưởng đến sự phát triển bóng đá nước nhà''.

 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, một số nguyên nhân chính dẫn tới những tồn tại, yếu kém nói trên là: ''Tổ chức bộ máy của LĐBĐ VN bước đầu được kiện toàn nhưng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới; nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý về vị trí, nhiệm vụ của bóng đá không đầy đủ, còn nặng tư tưởng thành tích đơn thuần.

 

Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức còn yếu; thiếu kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực; cơ chế quản lý bóng đá còn nhiều bất cập, không theo kịp với sự phát triển hoạt động bóng đá trong cơ chế thị trường định hướng XHCN".

 

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đã đề ra một số nhiệm vụ cấp thiết cần làm ngay để khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên. Cụ thể:

 

1 - Tổ chức sơ kết và xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/2002/CT-TTG ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong hoạt động TDTT, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ HLV, VĐV, trọng tài và chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá.

 

2- Phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan bảo vệ pháp luật kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bóng đá.

 

3- Vụ Thể thao thành tích cao II chịu trách nhiệm:

 

a. Phối hợp với LĐBĐ VN xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của HLV, VĐV, trọng tài; hướng dẫn Sở TDTT, LĐBĐ các địa phương, các CLB tổ chức thực hiện các quy định.

 

b. Chủ trì phối hợp với LĐBĐ VN, các vụ, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng các chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV, trọng tài và đổi mới cơ chế quản lý hoạt động BĐ trong cơ chế thị trường định hướng XHCN trình cấp có thẩm quyền ban hành.

 

4- LĐBĐ VN chịu trách nhiệm:

 

a. Kiện toàn tổ chức, nhân sự của Liên đoàn; phối hợp với Sở TDTT các địa phương, hỗ trợ, hướng dẫn kiện toàn tổ chức và nhân sự LĐ, CLB bóng đá các địa phương.

 

b. Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành Quy chế hoạt động của BCH LĐBĐ VN khoá V, Quy định kỷ luật của LĐBĐ VN, Quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2006-2015. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

 

c. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ.

 

d. Củng cố các ĐTQG; lựa chọn, bổ nhiệm các cán bộ, HLV, có tài, có đức, có thái độ tích cực chống tiêu cực vào các BHL. Chuẩn bị tốt về mọi mặt cho ĐTQG để tham dự các giải thi đấu quốc tế trong năm 2006 và những năm sau. Tổ chức thật tốt các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

 

5- Sở TDTT các địa phương, các Trường, Trung tâm TDTT, CLB bóng đá tăng cường đào tạo năng khiếu bóng đá trong các trường phổ thông; xây dựng kế hoạch đào tạo toàn diện cho các VĐV, trong đó chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, học tập văn hoá cho các VĐV trẻ, năng khiếu; không để tình trạng VĐV trong lứa tuổi đi học không được học tập văn hoá đầy đủ theo quy định.

 

6- Thanh tra UB TDTT chủ trì phối hợp với Vụ Thể thao thành tích cao II hướng dẫn thanh tra các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động bóng đá của các Liên đoàn, Trung tâm đào tạo VĐV, CLB bóng đá theo thẩm quyền nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong bóng đá.

 

7- Vụ pháp chế tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về TDTT trong toàn ngành; phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan báo chí tuyên truyền nêu gương các cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của bóng đá đồng thời tăng cường phê phán các biểu hiện bạo lực, tiêu cực trong hoạt động bóng đá.

 

8- Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và LĐBĐ VN xây dựng các đề án xã hội hoá hoạt động bóng đá cá cược bóng đá hợp pháp, xổ số thể thao trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

 

9- Các công việc trên phải triển khai ngay trong Quý I năm 2006. Giao Vụ Thể thao thành tích cao II chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng Chỉ nhiệm UB TDTT.

 

Theo Vietnamnet