Tin tức về chủ đề "tập trung quyền lực."

tập trung quyền lực.

Đặc khu kinh tế không có chỗ cho bất cứ cổ hủ, lạc hậu nào

Đặc khu kinh tế không có chỗ cho bất cứ cổ hủ, lạc hậu nào

(Dân trí) - Phân tích thực tế thế giới đã làm đặc khu kinh tế nhiều chục năm qua, Việt Nam đã chậm chân, cần dấn bước mạnh mẽ hơn, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Văn Trung cho rằng, để bắt kịp bên ngoài, cần xác định “không có chỗ cho bất cứ cổ hủ, lạc hậu nào” tại đặc khu kinh tế.
Xem tiếp
"Phải kiểm soát được mặt trái của tập trung quyền lực"

"Phải kiểm soát được mặt trái của tập trung quyền lực"

(Dân trí) - Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho rằng, tập trung quyền lực dễ dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền… vì thế khi thực hiện nhất thể hóa, tỉnh Quảng Ninh phải triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa tối đa những tiêu cực do tập trung quyền lực.
Xem tiếp