Tin tức về chủ đề "Tập đoàn Đèo Cả"

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả: Năm 2019 - Khát vọng và hợp lực hành động!

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả: Năm 2019 - Khát vọng và hợp lực hành động!

Trong thông điệp “khát vọng” đầu năm 2018, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng - “ông chủ” của những công trình hầm xuyên núi hiện đại nhất Việt Nam hiện nay - cho rằng phải xác định “tầm nhìn bác khát vọng” đang ở đâu và nhắc đi nhắc lại cụm từ “phải hành động”, nhằm biến những công việc cụ thể thành những kết quả tốt nhất.