Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 10/2021

Dân trí

Hôm nay, Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền 938,289,261 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Điện tử Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam tuần qua.

Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 3 tháng 10/2021 - 1

Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021) tại đây.

Đáng quan tâm
Mới nhất