Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 11/2021

Trần Dung

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là 1,331,659,266 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 4 tháng 11/2021 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 22/11/2021 - 28/11/2021) tại đây.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM